alamat

Alamat : Jalan Jayengpawiran No 09 Pakualaman Yogyakarta Telp. 0274 516887 Email : kua.pakualaman@gmail.com

Senin, 23 Maret 2015

PEGAWAI KUA PAKUALAMAN

NANANG KOSIM, S.Ag
KEPALA KUA
SUBARNO
PENGOLAH DATADARSIM

PENGADMINISTRASI